Kam gremo?Kam pravzaprav kaže smer gibanja vsega, kar se dogaja okoli nas? Če pogledamo stvari empirično, lahko sklepamo na precej stvari na katere se moramo tako ali drugače pripraviti.

Čas, ki prihaja, bo prinesel temeljite spremembe na področju razumevanja demokracije, neodvisnosti nacionalnih držav, posledično pa na področju vsega kar označujemo kot javni servis, kot tudi socialnih transferjev.

Povezani prispevki